De vastgoedtool OmgevingsAlert Pro heeft een nieuwe functie toegevoegd waarmee niet-relevante meldingen van vergunningen nog makkelijker kunnen worden weggefilterd. Dit maakt het omgevingsmanagement nóg efficiënter.

Als zakelijke stakeholder wilt u natuurlijk geen relevante meldingen missen die de waarde van uw vastgoed negatief beïnvloeden. Daarom kon u met OmgevingsAlert Pro al exact aangeven welk type meldingen u wel en niet wilt ontvangen: bijvoorbeeld wel alle bestemmingsplanwijzigingen, omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen, maar niet alle horecagerelateerde vergunningen rondom uw vastgoed. Daarnaast kunt u per meldingtype een aparte straal aangeven, bijvoorbeeld omdat een bestemmingsplanwijziging op een grotere afstand de aantrekkelijkheid van uw vastgoed kan beïnvloeden, dan een evenementenvergunning. Bij de vergunningen kan ook met vrije tekst gewerkt worden. Zo kun je bijvoorbeeld elke omgevingsvergunning zien in een straal van 200 meter rond de panden, maar ook alle meldingen waar bijvoorbeeld het woord ‘retail’, ‘supermarkt’ of ‘winkel’ in voor komt binnen een ruimere straal van 4 kilometer.

Nieuw! Daarnaast is het nu ook mogelijk bepaalde woorden juist uit te sluiten uit de selectie (negatieve filtering). Dit kan helpen voorkomen dat u te veel meldingen in uw inbox ontvangt. Denkt u bijvoorbeeld aan het geautomatiseerd uitsluiten van alle meldingen die het woord ‘dakkapel’ of ‘kappen’ bevatten, als dat meldingen zijn die niet uw interesse hebben. Gebruikers kunnen per filter méérdere uitsluitingswoorden invoeren, gescheiden door komma’s. Zie bijvoorbeeld:

filterset met negatieve filtering

Voor vragen over deze en andere functies van OmgevingsAlert Pro kunt u altijd contact opnemen via support@omgevingsalert.nl.

Tips die uw stakeholdermanagement nog effectiever en efficiënter maken:

  • Let op dat de uitsluitingswoorden niet te generiek zijn: Door het woord ‘boom’ uit te sluiten mist u wellicht ook een omgevingsvergunning omtrent een winkeluitbreiding in de boomstraat.
  • Gebruikers kunnen sinds kort ook de gewénste zoekwoorden (positieve filters) achter elkaar in één veld plaatsen (komma-gescheiden).
  • Voor verschillende soorten objecten kunnen verschillende filtersets worden aangemaakt. Zo zijn er klanten die voor de winkelcentra in hun vastgoed-portefeuille ándere criteria aanmaken dan bijvoorbeeld voor solitaire winkelpanden of kantoorlocaties. Ook zijn er bijvoorbeeld winkelketens die voor verschillende winkelformules verschillende filtersets hanteren.