Door een slimme koppeling met de data van ‘ruimtelijkeplannen’ zijn in de OmgevingsAlert Apps nu ook alle bestemmingsplanwijzigingen zichtbaar inclusief de exacte contourgebieden én verwijzing naar de details op ruimtelijkeplannen.nl. Zodra een nieuw plangebied geheel of gedeeltelijk in het door de gebruiker ingestelde interessegebied valt, krijgt hij/zij dus automatisch een notificatie. Hierdoor krijgen burgers en bedrijven een vollediger beeld van alle relevante veranderingen in hun buurt.