iBestuur (platform voor iedereen die betrokken is bij de i-overheid) besteedt in een speciale editie aandacht aan OmgevingsAlert als winnaar van de Nationale App Prijs: “Wij leveren een dienst aan gemeenten om burgers te ontzorgen.”

Zie iBestuur magazine.