OmgevingsAlert blijft haar apps continu verbeteren en uitbreiden. Eén van de nieuwste features is het terugkoppelen van (vermeende) fouten in overheidspublicaties. Met de knop ‘meld fout’ kan een gebruiker in de app direct melding maken van een onjuiste bekendmaking, bijvoorbeeld omdat het adres niet klopt, de categorie onjuist is of de melding in de verkeerde gemeente wordt geplaatst. De foutmeldingen worden gereviewd en geanalyseerd en -waar nodig- teruggekoppeld aan de gemeente.

Tot voor kort was het proces om vergunningen te publiceren volledig eenrichtingsverkeer. De enige manier om terugkoppeling te geven op de juistheid en volledigheid van een publicatie is door zelf handmatig contact op te nemen met het bevoegd gezag, iets dat in de praktijk weinig gebeurt. Gemeenten krijgen daardoor weinig gebruikers-feedback over de daadwerkelijke kwaliteit van de publicaties.

OmgevingsAlert is hierop ingesprongen en faciliteert gemeenten hiermee in het verder verbeteren van het publicatieproces.

Deze functie is in augustus 2017 gestart als pilot en wordt uitsluitend beschikbaar gesteld aan gemeenten die zijn aangesloten bij OmgevingsAlert.