Gemeenten die gebruik maken van de OmgevingsAlert-apps hebben nu ook de beschikking over een berichtencentrum voor slim gebiedsgericht communiceren: type een bericht, selecteer zelf het exacte gebied en je bericht belandt automatisch bij alle gebruikers van de OmgevingsAlert-app die hun omgeving in dat gebied hebben ingesteld.

Deze nieuwe feature van OmgevingsAlert sluit aan op de behoefte van veel gemeenten om op een gebiedsgerichte manier naar burgers te communiceren, juist ook voor zaken die (nog) geen officiële bekendmaking zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een uitnodiging voor een inspraakavond of bewonersbijeenkomst, aan het opstarten van het traject om tot een nieuw bestemmingsplan (omgevingsplan) te komen of de pre-projectfase van een belangrijke verandering in de buurt.

De gemeentelijke gebruiker kan zelf het bericht samenstellen en voorzien van een titel, tekst, publicatiedatum en link-url. Vervolgens tekent de auteur zélf het bestemmingsgebied van het bericht op de kaart. Hierdoor is de gemeente in haar gebiedsgerichte communicatie niet afhankelijk van een officiële wijk- of postcode-indeling, maar kan zij zelf aangeven welke gebruikers het bericht wel of niet hoeven te zien.

Het bericht wordt automatisch zichtbaar voor alle gebruikers waarvan het 'berichtsgebied' valt binnen het ingestelde interessegebied van de app-gebruiker. De gebruikers ontvangen automatisch een push-bericht dat er een nieuw bericht voor ze klaar staat.

Note voor onze klanten: De functie wordt de komende tijd verder doorontwikkeld. Feedback is welkom via support@omgevingsalert.nl.